Case

Fibia

Novataris har leveret en integrationsløsning til OpenNets platform.

Fleksibel service-integration til OpenNets platform

Fibia kan nu levere Waoo-produkter til nye markeder gennem en integration til OpenNet.

LØSNINGEN

Integrationsløsning

Enterprise Service Bus

Performanceovervågning

Automatisk netværksopsætning

I forbindelse med at SE og Eniig fusionerede til Norlys, stod alle Eniigs kunder i Midt- og Nordjylland til at miste deres Waoo-produkter. Fibia ønskede at gøre det muligt for disse kunder at overgå til Fibia og derigennem beholde deres foretrukne produkter hos Waoo. Migreringen af den eksisterende Waoo-kundebase var imidlertid underlagt en hård deadline ved årsskiftet 2020-2021 og skulle ske indenfor en kort tidshorisont.

Novataris har muliggjort Fibias vision ved at levere en utroligt fleksibel integration til OpenNet, der blev udviklet og implementeret inden årsskiftet. Fibia kan dermed levere Waoo til samtlige kunder og udvide deres forretning til nye markeder.

Integrationsløsningen varetager alt fra ordreplacering og -håndtering til synkronisering af kundesager og teknikerbooking, og den skaber en lang række forretningsfordele for Fibia.
Løsningen tillader automatisk netværksopsætning, hvilket sikrer Fibia en effektiv og simplificeret arbejdsproces. Dertil indeholder den en kontinuerlig opdateringsmekanisme, der leverer netværks- og supportopdateringer og faciliterer fejlfinding. Det giver Fibia et konstant indblik i driftsproblemer.

Løsningen tilpasser OpenNets platform til Fibias forretningssprog og danner bro mellem de to systemer. Fibias medarbejdere kan dermed let benytte den nye platform som en integreret del af forretningen og uden at gå på kompromis med eksisterende arbejdsprocedurer.

Samtidig kan Fibias medarbejdere hurtigt udøve support til deres kunder, da integrationen tilbyder supportværktøjer via et supportwebsite.

Integrationen består af et Fibia Enterprise Service Bus-modul (ESB), der er udviklet i tråd med den eksisterende integrationsløsning. Novataris har dermed hjulpet Fibia med at opnå en robust og enormt fleksibel integration, der taler sammen med Fibias andre systemer, og som passer præcis til virksomhedens behov.

Op til årsskiftet leverede Novataris desuden et midlertidigt kampagnewebsite (beholdwaoo.dk), der gjorde det nemt for eksisterende Waoo-kunder at beholde Waoo ved at overgå til Fibia. Websitet tilbød overskuelig information til kunderne samt mulighed for produktbestilling og kontakt.


Om Fibia:

Fiberselskabet Fibia ejes af NRGi (ét af Danmarks største energiselskaber, der tæller mere end 1.100 medarbejdere og godt 210.000 andelshavere) og ANDEL (Danmarks største andelsejede energi- og fibernetkoncern med 400.000 kunder og andelshavere).
Fibia er blandt Danmarks største og har lagt fibernet på store dele af Sjælland, Øerne og Østjylland. Virksomheden leverer fibernet til mere 550.000 husstande og erhvervsvirksomheder, og har over 250.000 kunder.

Udfordring

For at kunne levere Waoo på Eniigs fibernet havde Fibia behov for en fleksibel integration til OpenNets platform, der kunne fungere gnidningsfrit med deres eksisterende systemer.


Samtidig skulle platformen være robust nok til at håndtere tusindvis af ordrer ved årsskiftet – et led i migreringen af Waoo-kunder, der havde valgt at overgå til Fibia for at beholde Waoo.


Fibia stod derfor overfor en hård deadline ved årsskiftet, da mange kunder risikerede at miste deres Waoo-services, hvis projektet ikke nåede i mål. Det satte krav til en samarbejdspartner, der kunne sikre en smidig og effektiv udviklingsproces, så virksomhedens høje krav kunne indfries og projektets deadline overholdes.


Løsning

Fibia har nu en robust og enormt fleksibel service-integration til OpenNets platform. Integrationen varetager både ordreplacering og -håndtering, synkronisering af kundesager og teknikerbooking.

Løsningen muliggør automatisk netværksopsætning, sikrer kontinuerlig opdatering, tilpasser OpenNets platform til Fibias forretningssprog og indeholder supportværktøjer.

Integrationen bygger på et Fibia Enterprise Service Bus-modul (ESB), der er udviklet med et stort hensyn til den eksisterende integrationsløsning, og som inkluderer centraliseret logning og performanceovervågning. Det indebærer, at Fibia også i den nye integration kan overvåge alt fra fejl til performanceproblemer og uventede brugsmønstre.

Ved årsskiftet opsatte Novataris et midlertidigt website (beholdwaoo.dk), hvor eksisterende Waoo-kunder let kunne vælge at overgå til Fibia og beholde Waoo.

Med en agil arbejdsmetode og et effektivt samarbejde med Fibia var integrationsløsningen udviklet og implementeret inden den skarpe deadline, der fulgte med årsskiftet.


Værdi

Med den nye integration kan Fibia udvide sin forretning til nye markeder og levere Waoo-løsninger til kunder i Midt- og Nordjylland.

Kontinuerlig opdatering giver Fibia et konstant indblik i driftsproblemer og sikrer et højt niveau af fejlfinding.

Gennem løsningens automatiske netværksopsætning er Fibia garanteret en effektiv og simplificeret arbejdsproces, og virksomheden sparer dermed kostbare ressourcer.

Eksisterende Waoo-kunder kunne nemt vælge at beholde Waoo ved at overgå til Fibia, hvilket var muligt over et midlertidigt kampagnewebsite (beholdwaoo.dk).

”Det har været afgørende for Fibia at kunne fortsætte med at tilbyde Waoo Fiber til borgerne på Eniigs net. En meget skarp deadline under svære forhold gjorde opgaven mere vanskelig end normalt. Takket være samarbejdet med Novataris blev målet ikke alene nået til tiden, men med meget stor succes. Novataris leverede i høj kvalitet, og var effektive og fleksible under projektet og ifbm. migreringen af de Waoo-kunder, der valgte at beholde deres Waoo løsning hos Fibia.”

Hanne Elkjær, IT-chef


DEN FORSKEL VI SKABTE

Fibia kan udvide sin forretning til nye markeder og levere Waoo-løsninger til kunder i Midt- og Nordjylland.

Kontinuerlig opdatering giver Fibia et konstant indblik i driftsproblemer og sikrer et højt niveau af fejlfinding.

Gennem den automatiske netværksopsætning er Fibia garanteret en simplificeret arbejdsproces, og virksomheden sparer kostbare ressourcer.