Case

Mirador Analytics

Novataris har leveret en moderne og sikker kommunikationsportal til Mirador Analytics

Online kommunikationsportal bygget på React.JS

Novataris har leveret en platform, der muliggør 24/7-kommunikation og styrker samarbejdet mellem Mirador Analytics og deres kunder.

LØSNINGEN

Online kommunikationsportal

Brugervenligt interface

Let skalerbar løsning

React.js

Amazon Web Services

Mirador Analytics supporterer virksomheder indenfor sundhedssektoren med analyse af komplekse datasæt for at sikre, at individers privatliv beskyttes gennem et tilstrækkeligt niveau af de-identificering af data. Mirador afdækker således, om data lever op til de nødvendige lovgivningsmæssige standarder, eller om der er behov for modificering af data.

Novataris har leveret en online portal til Mirador Analytics, der samler alle kommunikationsprocesser ét sted, og som understøtter kommunikationsflowet mellem virksomheden og deres kunder. Kommunikationen vedrører proceduren for dataanalyse – et komplekst flow, der forløber helt fra kontraktunderskrift til certificering af de-identificeret sundhedsdata.

Novataris har dermed hjulpet Mirador Analytics med at sikre en suveræn og brugeroptimeret kunderejse, der skaber transparens og et konstant overblik for kunder, og som samtidig styrker Miradors professionelle identitet.

Portalen erstatter tidskrævende e-mailkommunikation og gør derved Miradors samarbejde med deres globale kunder langt nemmere. Det brugervenlige user-interface medfører, at deres kunder nu har et konstant indblik i, hvor de nøjagtigt befinder sig i proceduren omkring dataanalyse, og i et sikkert miljø.

Novataris’ agile team arbejdede tæt sammen med Mirador Analytics for at sikre, at virksomhedens specifikke behov og forventninger blev indfriet i løsningen, og at udviklingen af portalen forløb smidigt og effektivt.


Om Mirador Analytics:

Mirador Analytics understøtter internationale virksomheder i sundhedssektoren med at analysere sundhedsdata med henblik på at sikre beskyttelse og de-identificering af persondata. De er eksperter indenfor statistisk risikoanalyse, dataanalyse og sundhedsdata-compliance. Miradors mission er at garantere et højt niveau af persondatabeskyttelse og derigennem opnå bedst mulig dataudnyttelse, hvilket muliggør fremtidig innovation, effektivitet og udvikling indenfor sundhedssektoren.

Udfordring

Mirador Analytics havde behov for en moderne, professionel og skalerbar kommunikationsportal, der kunne sikre effektiv informationsudveksling. Dertil ønskede Mirador at give deres kunder et transparent overblik over projektstatus samt et let tilgængeligt opbevaringssted for afsluttede rapporter.

Løsningen skulle udvikles med et stort fokus på navigation og brugervenlighed i overensstemmelse med Mirador Analytics’ høje krav til performance og sikkerhed. Samtidig skulle løsningen bygges modulært og let skalerbart, så Mirador kunne integrere andre tilbud og partnere i løsningen.


Løsning

Mirador Analytics har nu et kommunikationsværktøj, der understøtter kundekommunikationen og erstatter tidskrævende e-mailkorrespondancer.

Portalen anvender spydspidsteknologi, der garanterer et højt niveau af sikkerhed samt et moderne og brugervenligt design.

Den er bygget på React.js – et JavaScript-bibliotek til oprettelse af user-interfaces (UI) – og Java med Spring Boot til løsningens back-end.

Derudover benyttede Mirador i forvejen Amazon Web Services (AWS) til udveksling af filer og data med deres kunder. AWS blev derfor brugt som platform til at implementere løsningen, opsætte databasen og opbevare de dokumenter, der uploades via portalen.


Værdi

Mirador Analytics har mulighed for at udnytte deres ressourcer bedre, da mange manuelle processer nu er automatiserede. Dette sparer medarbejderne for tidskrævende arbejde, hvilket samtidig kommer Miradors kunder til gavn.

Mirador har nu et værktøj, der understøtter og styrker deres kunderelationer, og som positionerer virksomheden stærkt i markedet mod fremtidig vækst.

“Hos Mirador Analytics arbejder vi for at sikre, at vores kunders sundhedsdata og analyser når deres fulde potentiale. Portalløsningen udviklet sammen med Novataris er et vigtigt værktøj i den mission, og det har været en fornøjelse at samarbejde med dem endnu engang.”

Jamie Blackport, CEO, Mirador Analytics

DEN FORSKEL VI SKABTE

Mirador Analytics' nye portal understøtter og styrker deres kunderelationer

Mirador Analytics kan nu udnytte deres resourcer bedre

Mirador Analytics positionerer sig stærkt i markedet mod fremtidig vækst