Case

Steward Energy

Novataris har leveret en data- og analyseplatform.

Data- & analyseplatform

Novataris har leveret en dataplatform og -applikationer, der bidrager til at understøtte og digitalisere Steward Energys forretning

LØSNINGEN

Dataplatform

Masterdata-applikation

Power BI

Automatisering

Novataris designede og byggede en dataplatform, der samler data fra: IHS FieldDirect (drift), Frac sheets, P2 Bolo (finans), Type Curves, Surveys og Forecast data.

Dataplatformen er organiseret som en datahub, hvor kilder er bundet sammen gennem boringshuller, tidsbestemmelser, tilladelser m.m. Platformen giver brugerne nem adgang til at navigere og udforske data samt se mønstre og trends på tværs af datakilder.

Novataris har bygget en masterdata-applikation til Steward Energy til at styre deres kernedata i deres forretning samt øge den overordnede datakvalitet omkring borehullerne. Dette gav et værktøj til at registrere værdifulde data såsom API, lokalitet og tværgående længde, hvilket ikke altid bliver indfanget præcist eller konsistent i andre kildesystemer.

Novataris har udviklet en dataanalyse-løsning ved at bruge Power BI til at tilbyde interaktive dashboards, der giver Steward Energy muligheden for at få et hurtigt overblik over al deres drift og hurtigt dykke ned i de individuelle detaljer omkring hvert enkelt borehul (f.eks. GOR, PIP, BOPD) samt muligheden for at sammenligne to borehuller med hinanden.

Slutteligt har Novataris og Steward Energy i tæt samarbejde designet en planlægningsapplikation til landområderne, der bruger data automatisk integreret fra iLandman og boringsskemaet til at forene og skabe en applikation, der i realtid kan give et overblik over, hvilke lejemål der udløber, og udregne mineral-interessetab af jorden på en individuel kontrakt. Steward Energy kan udarbejde skemaændringer på farten og se konsekvensen af ændringer i vilkårene for lejemålsforpligtelser med det samme. Applikationen indeholder et regelinstrument til at håndtere forpligtelser og endda håndtere kontinuerlige borringsklausuler (CDC's).


Om Steward Energy:

Steward Energy er grundlagt i 2012 og er en olie- og naturgasvirksomhed, der beskæftiger sig med udforskning og udvinding af olie og naturgas i The Permian Basin, USA. Steward Energys hovedkvarter er baseret i Frisco, Texas, og virksomheden råder på nuværende tidspunkt over 100.000 hektar i Texas og New Mexico.

Steward Energy udvinder olie og naturgas i henhold til Stewardship-principperne, hvilket indebærer ansvarsfuld og effektiv udnyttelse af aktiver og ressourcer tilhørende virksomheden.

Udfordring

Steward Energy har oplevet hurtig vækst i deres drift, og de har kæmpet med at holde sig opdaterede på fornyede IT-systemer og -løsninger, så de kan udnytte digitale procesautomatiseringer og bygge en solid datastrategi til at samle og analysere alle deres værdifulde data.


Løsning

Novataris har bygget løsninger til Steward Energy samt været deres betroede IT-partner i mere end et år og fortsætter med at styrke relationen ved at hjælpe med at løse komplekse problemer indenfor landområder, produktion, finans og geologi.

Novataris har udviklet en dataplatform og -applikation, der skal hjælpe med at støtte samt digitalisere forretningsprocesser for at øge effektiviteten, således at Steward Energy kan træffe bedre beslutninger.


Værdi

Steward Energy har nu en central dataplatform, der samler data på tværs af organisationen, hvilket gør det nemt at analysere og rapportere.

En masterdata-applikation har hjulpet med at understøtte et meget højt niveau af datakvalitet og -konsistens samt har været med til at gøre det intuitivt. De interaktive dashboards giver et hurtigt overblik og nem adgang til specifikke detaljer, så det er muligt at opdage fejl.

Afslutningsvis er de ansvarlige for landområderne nu i stand til at udforske lejemålsforpligtelser og se, hvordan boringsskemaer ændrer sig i realtid med deres nye land-applikation, der endda bruger CDC's til automatisk at udregne udløbsdatoer.


”At have en IT-partner som Novataris, som vi kan stole på, og som forstår vores domæne fuldt ud, har været uvurderligt.”

Lance Taylor, CEO

”Jeg bliver konstant imponeret over deres evne til at levere med den hastighed. De har virkelig skabt værdi for vores forretning.”

Scott Stedman, SVP - Acquisition & Divestitures


DEN FORSKEL VI SKABTE

Det er nu let for Steward Energy at analysere data og se mønstre på tværs af datakilder

Steward Energy kan nu få et hurtigt overblik over al deres drift

Steward Energy har nu nem adgang til specifikke detaljer, der gør det muligt at opdage fejl