Case

IDA

Relevant og attraktiv digital oplevelse via øget digitalisering og databaserede, intelligente muligheder

Dataplatform sikrer IDAs medlemmer relevant indhold

Novataris har hjulpet IDA med at realisere dele af deres 2018-2020 strategi på flere forskellige områder.

LØSNINGEN

Digitalisering

Dataplatform

Webudvikling

Som led i IDA’s 2020 strategi, der tager afsæt i en fuldstændig forståelse af det enkelte medlem og dennes behov og ønsker, har Novataris hjulpet med at implementere en ny dataplatform samt assisteret med at udvikle og optimere deres website.

Novataris har hjulpet IDA med implementeringen af et nyt værktøj, som understøtter redaktørernes opgave i at udvælge arrangementer til de mange nyhedsbreve. Det nye værktøj benytter IDA’s nye dataplatform, som Novataris har foretaget arkitektur-review på, og hjulpet med at implementere. Seks nye, specialiserede dashboards giver nyhedsbrevsredaktørerne et hurtigt overblik over tidligere udsendelser, så de nemt kan se hvilke arrangementer, der skal eksponeres. IDA har altså i langt højere grad mulighed for at tage datadrevne beslutninger, hvilket gør det nemmere for redaktørerne at præsentere deres medlemmer for relevant information.

Novataris har bidraget til udvikling af IDA’s nye hjemmeside, som skulle bygges på ny, moderne teknologi og samle deres tidligere to sites på ét fælles domæne således, at brugerne sikres en mere hurtig, overskuelig og brugervenlig digital oplevelse.

IDA har selv drevet processen, og det var vigtigt at Novataris kunne indgå gnidningsfrit i et stort samarbejde på tværs af mange forskellige etablerede teams, og at der blev leveret hurtigt for at overholde en stram tidsplan med mange opgaver i hvert sprint.


Om IDA:

IDA er en interesseorganisation og fagforening for ingeniører, cand.scient.er, it-uddannede og andre højtuddannede, der arbejder med teknologi og naturvidenskab.

IDA spiller en stor rolle i at ruste deres medlemmer til at skabe et attraktivt arbejdsliv, og benytter mange forskellige kommunikationskanaler til at nå ud til deres store faglige fællesskab. Med deres fysiske og digitale univers, præsenterer de løbende deres medlemmer for relevante informationer, ydelser og tilbud.

En af IDA's stærke kommunikationskanaler er deres 140 forskellige nyhedsbreve, der tilsammen udgør over 15 millioner unikke mails om året til over 120.000 medlemmer. Disse nyhedsbreve indeholder blandt andet artikler af forskellig fagteknisk karakter, men i særdeleshed orienterer de medlemmerne om, hvilke arrangementer IDA tilbyder rundt omkring i landet.

Udfordring

IDA ønsker at skabe en sammenhængende, relevant og attraktiv digital oplevelse, der binder deres services, netværk, kommunikation og produkter sammen.

Derudover vil de gerne tilbyde de enkelte medlemmer en relevant ydelsespalet ved at udnytte den store vidensdatabase, der ligger blandt brugerne. Ved hjælp af nye, innovative, digitale services, samt databaserede intelligente muligheder, ønsker IDA at skabe optimale muligheder for interaktion og derved knytte deres medlemmer endnu tættere til hinanden.


Løsning

Novataris har hjulpet IDA med at udvikle en helt ny version af ida.dk for at samle deres tidligere to digitale platforme på en fælles teknologi og ét samlet domæne. IDA kan dermed varetage deres medlemmers behov endnu bedre med en sammenhængende og optimeret brugeroplevelse.

I forbindelse med at realisere dele af IDA's strategi har Novataris hjulpet med at implementere en ny dataplatform, som gør det nemmere for nyhedsbrevs-redaktørerne at udnytte data til at få indsigt i brugernes specifikke behov.


Værdi

IDA har nu et site, som er bygget på moderne webteknologi, og sikrer deres brugere en mere konsistent, overskuelig og attraktiv digital oplevelse.

Med en optimeret dataplatform har IDA nu et langt bedre udgangspunkt for at kunne tage datadrevne beslutninger. Det gør det nemmere at imødekomme deres medlemmers ønsker og tilbyde de enkelte medlemmer relevant indhold og information om de arrangementer, der passer til netop dem. Derved kan IDA nemmere bringe deres medlemmer i spil i forhold til hinanden.

En vision om at gøre deres ydelser og arbejdsgange digitale og databaserede

IDA er et stærkt fællesskab i kraft af de mange unikke medlemmer. IDA ønsker derfor at bringe medlemmerne endnu mere i spil – i forhold til hinanden og omverdenen. Et væsentligt element i deres 2018-2020 strategi er derfor at skabe databaserede, intelligente muligheder for, at IDA's medlemmer kan interagere med hinanden og andre brugere både personligt og digitalt.

Samtidig vil de gerne aktivere den store viden-database, der ligger blandt medlemmerne gennem medlem-til-medlem-rådgivning, sparring og videns-udveksling.

"IDA har nu et site, som er bygget på moderne webteknologi, og sikrer deres brugere en mere konsistent, overskuelig og attraktiv digital oplevelse."


DEN FORSKEL, VI SKABTE

IDA har nu et site, der sikrer deres brugere en mere konsistent, overskuelig og attraktiv digital oplevelse

IDA har nu et langt bedre afsæt for at kunne tage datadrevne beslutninger

IDA's redaktører kan nemmere tilbyde de enkelte medlemmer relevant indhold