Case

Clipper

Novataris har hjulpet Clipper med at overgå til en hybrid cloud løsning

API Management Gateway baseret på Apigee Edge

Implementering af skalerbar API Management Gateway til en Hybrid Cloud løsning

Løsningen

API Management Gateway

Cloud-løsning

Hybrid løsning

ERP system

Som del af Clippers reimplementering af deres tekniske platform, som benyttes til deres vigtigste forretningsprocesser, var det nødvendigt at lægge deres ERP-system i skyen og implementere deres Finance/Accounting-system on-prem.
De ønskede at skifte til Veson VIP i skyen, mens deres Finance/Accounting-system skulle implementeres som MSBC on-prem.

Apigee er - ligesom en API Management Platform - designet til scenarier, hvor flere forskellige kilder og brugere har behov for en ensartet måde at kommunikere på med specifikke autorisationsniveauer.
”Apigee API Monitoring” er integreret i Apigee Edge, som udbyder en end-to-end-view af API operationer og indsigter i granular-level API metrics. Det vil sige, at opererende teams hurtigt er i stand til at identificere den grundliggende årsag til API-problemer baseret på kontekstuel indsigt i API performance.

Ved at benytte Apigee Edge har Clipper høj sikkerhed på tværs af alle komponenter på API Management Platformen. I denne specifikke løsning er der anvendt en kombination af fire forskellige sikkerhedsteknologier for hver service. Som en del af løsningen har Novataris implementeret den API, der skulle udstilles med en 2-way SSL og NTLM-sikkerhed. Den SOAP-baserede kilde-API var transformeret og udstillet som et moderne REST API. Novataris tilføjede alarmer til løsningen, som notificerer Clipper om enhver hændelse, der har behov for menneskelig indblanding.

API’et blev deployet på to forskellige miljøer - henholdsvis test og produktion - og gør brug af Apigees ”revisioning feautures”. Det vil sige, at en API version er promoveret fra test til produktion efter godkendelse, og at forskellige sæt af udviklere kan få adgang til ethvert miljø.

Clipper har nu en API Gateway, der ejes af Google Cloud Platformen. Dette betyder, at skalerbarheden stort set er uendelig. De har nu en solid og fleksibel infrastruktur, som gør det nemt for Clipper at vækste deres forretning fremover.


Om Clipper:

De opererer med en moderne flåde på omkring 75 handysize og supramax fartøjer, som transporterer et bredt sortiment af last med alt fra tørlast til bulkgods. Clipper har hovedkvarter i København og tæller i alt 110 ansatte.  De er en global arbejdsplads med stærke værdier, og de imødekommer det rette mindset, nysgerrighed og ambitioner. Find ud af mere på clipper-group.com.

Udfordring

For at være i stand til at understøtte deres digitale transformation og innovation var Clipper Groups tekniske landskab nødt til at omdannes til en hybridløsning, hvilket krævede en gateway til kommunikation.

Denne gateway skulle sørge for effektiv adgangskontrol og understøtte moderne sikkerhed. Da Clipper udstiller webservices eksternt, ønskede de at udnytte fordelene ved cloud-baserede systemer – såsom det høje sikkerhedsniveau og den store mængde af politikker, teknologier og applikkationer benyttet til at beskytte cloud-baserede systemer.

Derudover havde Clipper brug for at kunne overvåge og logge interaktionen mellem deres systemer.


Løsning

Clipper har nu en løsning med en skalerbar API Management Gateway, som er baseret på Apigee Edge, og som er i stand til at forbinde cloud og on-prem API'er. Der er desuden mulighed for overvågning i realtid.

Clipper har derudover en fleksibel løsning, der er skræddersyet til deres nuværende og fremtidige behov med høje krav til data, hvor sikkerhed er højeste prioriteret, og infrastrukturen er fleksibel i forhold til vækst.


Værdi

Med den implementerede gateway er det fremadrettet nemt for Clipper at tilføje yderligere systemer eller applikationer. Med alarmer som gør Clipper opmærksom på issues der kræver handling, har de nu konstant indsigt i, hvorvidt transaktioner passerer korrekt imellem deres ERP-system og Finance/Accounting-system. Clipper har nu en løsning med konstant synliggørelse af deres API’ers performance og effektivitet.

Beskrivelse af Clippers udfordring

Clipper har transformeret deres tekniske landskab til en hydbridløsning, og de havde derfor brug for en gateway til at facilitere den vigtigste kommmunikation. Denne gateway skulle sørge for effektiv adgangskontrol, være understøttet af moderne sikkerhed samt have overvågning og logge interaktioner mellem systemerne. Den skulle derudover være fremtidssikker med henblik på at gøre det nemt at tilføje yderligere systemer senere – både på forbruger- og kildesiden af gatewayen.

Udfordringen ved at tilføje ”adgang” per applikationen var, at sikkerhed og selve data ikke kunne tilføjes pålideligt i hverken kilde- eller klientsystemet. Enten fordi feaures, der muliggør at tilføje skræddersyede handlinger manglede, eller fordi normal drift af systemerne krævede, at de havde en mere afslappet sikkerhed, da sikkerhed ville være leveret på andre måder for interne brugere. Desuden ville en sådan løsning være specifik for denne applikation og ikke være fleksibel overfor fremtidige behov for tjenester eller applikationer, som endnu ikke er identificerede.


“Gennem vores tætte samarbejde med Novataris som vores API-konsulenter og løsningspartnere, har Clipper haft konstant adgang til stor ekspertise på et meget højt niveau. Vi anbefaler på det varmeste Novataris som samarbejdspartner.”

— Jakob H. Pedersen, Program Manager


DEN FORSKEL, Vi SKABTE

Det er nu nemt for Clipper at tilføje yderligere systemer eller applikationer.

Clipper har nu en API Gateway, der ejes af Google Cloud Platformen. Det betyder, at skalerbarheden stort set er uendelig.

Solid og fleksibel infrastruktur, som gør det nemt for Clipper at vækste deres forretning fremover.